Podjetja lahko z eHRM podmodulom Upravljanje z uspešnostjo pripravljajo, načrtujejo in izvajajo različne vrste pogovorov: razvojne ali osebne pogovore, ocenjevalne, prav tako tudi kakršnekoli druge periodične ali »ad-hoc« pogovore. Pri tem lahko vprašalnike pripravljate samostojno – na primer prilagojene različnim profilom sodelavcev ali tipom pogovorov.  

Z eHRM vsebinski akterji pogovorov sodelujete pri pripravi, načrtovanju in izvedbi pogovorov, vsak v svoji vlogi. Kadrovik ima nadzor in pregled nad celotno zgodovino aktivnosti. Po zaključku so v poročilu zbrani vsi odgovori, ki jih lahko analizirate in predstavljajo odlično osnovo za ustrezne nadaljnje ukrepe. Prav tako lahko z eHRM analizirate zbrane podatke v posameznem krogu pogovorov, ki so bili izvedeni z istim vprašalnikom, oziroma izvedete analizo med enakimi vprašanji znotraj različnih vprašalnikov.