Agitavit, eHRM, logotip in vse njegove variante so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija.

eHRM je programska oprema na voljo kot storitev in je dosegljiva na https://imepodjetja.ehrm.net/.

Ta politika zasebnosti pojasnjuje, kako naša organizacija uporablja osebne podatke, ki jih vaša organizacija zbira od vas, in jih shranjuje v aplikaciji eHRM.

Teme:

 • Katere podatke zbiramo?
 • Kako zbiramo vaše podatke?
 • Kako bomo uporabili vaše podatke?
 • Kako hranimo vaše podatke?
 • Trženje
 • Kakšne so vaše pravice do varstva podatkov?
 • Kaj so piškotki?
 • Kako uporabljamo piškotke?
 • Katere vrste piškotkov uporabljamo?
 • Kako upravljati s piškotki?
 • Politike zasebnosti drugih spletnih mest
 • Spremembe naše politike o zasebnosti
 • Kako se obrnite na nas?

1 Katere podatke zbiramo?

Aplikacija eHRM omogoča vaši organizaciji, da zbira naslednje osebne podatke:

 • Atributi osebe: ime, priimek, srednje ime, predpona, pripona, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, priimek ob rojstvu, mat. št. (številka v podjetju), EMŠO, državljanstvo, davčna izpostava, davčna št., slika, službeni telefon, privatni telefon, službeni e-poštni naslov in privatni e-poštni naslov.
 • Seznami: naslovi osebe, bančni računi, invalidnosti, osebni dokumenti (priponke), izobrazba, zgodovina zaposlitev, bivalne vize, delovna dovoljenja, družinski člani (ime, priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, invalidnosti, olajšave), sodelovanje, razporeditve, pogodbe, kvalifikacije, zdravniški pregled, odsotnosti, zadolžena delovna sredstva in oprema, letni dopust (obvestila), izpiti, zahteve za izobraževanja, udeležba na izobraževanjih, pogovori in ocenjevanja, kompetence sodelavca, ocene kompetenc, cilji, ocene ciljev, nagrade.
 • V personalnih mapah se lahko hranijo tudi naslednji osebni podatki: Prošnja za zaposlitev, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o prenehanju delovnega razmerja: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Aplikacija eHRM privzeto ne hrani posebnih kategorij osebnih podatkov.

OPOMBA: Vaša organizacija lahko doda poljubne sezname in atribute.

2 Kako zbiramo vaše podatke?

Agitavit Solutions d.o.o. osebnih podatkov ne prejme neposredno od vas. Agitavit Solutions d.o.o. prejeme vaše osebne podatke neposredno od vaše organizacije.

Aplikacija eHRM prejme vaše podatke:

 • Od vaše organizacije, ko uporablja aplikacijo.
 • Od vas, ko uporabljate aplikacijo.

3 Kako bomo uporabili vaše podatke?

Agitavit Solutions d.o.o. uporablja vaše podatke samo v skladu s pogodbo za obdelavo osebnih podatkov, podpisano med Agitavit Solutions d.o.o. in vašo organizacijo.

Agitavit Solutions d.o.o. nikoli ne bo razkril ali delil vaših podatkov s tretjimi osebami, razen če bo Agitavit Solutions d.o.o. pravno prisiljen razkriti podatke s strani sodišča, vladnega organa ali veljavnega zakona.

4 Kako hranimo vaše podatke?

Agitavit Solutions d.o.o. varno hrani vaše podatke v Microsoft Azure regijah Zahodna Evropa (Nizozemska) in Severna Evropa (Irska).

Agitavit Solutions d.o.o. je sprejel tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja izgube, zlorabe, nepooblaščenega dostopa, razkritja in spremembe vaših osebnih podatkov.

Agitavit Solutions d.o.o. bo hranil vaše osebne podatke v skladu z zakonskimi roki in navodili vaše organizacije, če ima vaša organizacija veljavno naročnino. Po poteku teh rokov bomo vaše podatke izbrisali v skladu z navodili organizacije. V primeru izteka ali preklica naročnine bomo vaše podatke vrnili vašemu podjetju v skladu z njihovimi navodili.

5 Trženje

Agitavit Solutions d.o.o. nikoli ne bo uporabil vaših podatkov iz aplikacije eHRM za kakršno koli dejavnost trženja.

6 Kakšne so vaše pravice do varstva podatkov?

Agitavit Solutions d.o.o. želi zagotoviti, da ste v celoti seznanjeni z vsemi pravicami do varstva podatkov.

Vsak uporabnik je upravičen do naslednjega:

 • Pravica do dostopa – Pravico imate, da od svoje organizacije zahtevate kopije vaših osebnih podatkov. Za to storitev vam lahko zaračunajo majhno ceno.
 • Pravica do popravka – Imate pravico zahtevati, da vaša organizacija popravi vse podatke, za katere menite, da so netočni. Prav tako imate pravico zahtevati od vaše organizacije, da izpolni podatke, za katere menite, da so nepopolni.
 • Pravica do izbrisa – Imate pravico zahtevati, pod določenimi pogoji, da vaša organizacija izbriše vaše osebne podatke.
 • Pravica do omejitve obdelave – Imate pravico zahtevati, pod določenimi pogoji, da vaša organizacija omeji obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora proti obdelavi – Pod določenimi pogoji imate pravico ugovarjati, da vaša organizacija obdeluje vaše osebne podatke.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov – Imate pravico zahtevati, pod določenimi pogoji, da vaša organizacija podatke, ki smo jih zbrali, prenese na drugo organizacijo.

Če vložite zahtevo, ima vaša organizacija en mesec časa, da vam odgovori. Če želite uveljaviti katero koli od teh pravic, se obrnite na svojo organizacijo.

7 Kaj so piškotki?

Piškotki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku za zbiranje standardnih informacij internetnega dnevnika in informacij o obnašanju obiskovalcev. Ko obiščete aplikacijo eHRM, lahko od vas samodejno zbiramo podatke prek piškotkov ali podobne tehnologije.

Za dodatne informacije obiščite allaboutcookies.org.

8 Kako uporabljamo piškotke?

Aplikacija eHRM uporablja piškotke da:

 • vas obdrži prijavljene v aplikacijo.

9 Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Obstaja več različnih vrst piškotkov, vendar aplikacija eHRM uporablja:

 • Piškotek za sejo – Aplikacija eHRM uporablja ta piškotek, da ohrani vašo uporabniško sejo in jo zaščiti.

10 Kako upravljati s piškotki?

Brskalnik lahko nastavite tako, da ne sprejema piškotkov, zgornje spletno mesto pa vam pove, kako odstraniti piškotke iz brskalnika. Vendar v tem primeru zaradi tega ne morete uporabljati aplikacije eHRM.

11 Politike zasebnosti drugih spletnih mest

Aplikacija eHRM lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ali aplikacij. Ta politika zasebnosti velja samo za aplikacijo eHRM, zato če kliknete povezavo do drugega spletnega mesta ali aplikacije, preberite njihovo politiko zasebnosti.

12 Spremembe naše politike o zasebnosti

Agitavit Solutions d.o.o. redno ureja to politiko zasebnosti in na to spletno stran postavlja kakršne koli posodobitve. Ta politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 5. novembra 2019.

13 Kako se obrnite na nas?

Če imate kakršna koli vprašanja o tej politiki zasebnosti, nas prosimo kontaktirajte.

Pošlite nam elektronsko sporočilo na: support@ehrm.net.

Pokličite nas na: +386 1 242 56 73

Ali pošljite pismo na: Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana, Slovenija