Vodje in sodelavce z rednimi pogovori spodbujate k povratni informaciji kot osnovi za učinkovitejše delo in sodelovanje. Postavite lahko različne tipe vprašanj za spodbujanje dialoga in zbiranje mnenj o vsebinah, ki so pomembne za uspeh podjetja. Pripravite lahko vprašalnike, namenjene različnim profilom ali tipom pogovorov. Z opredeljenimi zahtevanimi vedenjskimi kompetencami in tematskimi vsebinami znotraj pogovorov komunicirate ter razvijate želeno kulturo podjetja. Po zaključku so v poročilu zbrani vsi odgovori, ki jih lahko analizirate in vam predstavljajo osnovo za ustrezne nadaljnje ukrepe.

Prav tako vam modul omogoča dvigniti zavedanje zaposlenih o njihovi vlogi v podjetju, doseganju skupnih ciljev ter želenih oziroma pričakovanih kompetencah. Cilji so lahko samostojni ali pa usklajeni z nadrednimi cilji, s čimer so cilji posameznika jasno povezani s strateškimi cilji podjetja. Opredelimo jih po različnih tipih in jih povezujemo na kaskaden način ter jih opredelimo po metodi SMART. Odstopanja od doseganja ciljev pravočasno zaznate in sprejmete potrebne odločitve.

Prav tako vam modul omogoča gradnjo in uvedbo kompetenčnega modela za učinkovitejše ugotavljanje vrzeli, ki jih je potrebno zapolniti za uspešno poslovanje. Doseganje kompetenc  ocenjujete po vnaprej določenih lestvicah. Ocenjevanje je lahko določeno po posameznih kompetencah ali po vedenjskih indikatorjih posamezne kompetence. Spremljate lahko zgodovino kompetenc in njihovih ocen ter ocene primerjate z zahtevano stopnjo kompetenc na posameznem delovnem mestu.

Modul omogoča tudi pridobitev 360-stopinjske povratne informacije. Sodelavci v različnih vlogah (nadrejeni, zaposleni na enakem nivoju in podrejeni) ocenijo posameznikove vedenjske lastnosti ter določene kompetence, ki so zahtevane za optimalno opravljanje dela. Celovit vpogled v potenciale, talente in priložnosti za razvoj sodelavcev omogoča, da jih še učinkoviteje podprete pri njihovi rasti.