Kultura pogoste povratne informacije je ključnega pomena za vsako organizacijo, ki se želi razvijati v spreminjajočem se okolju. Redna in hitro pridobljena povratna informacija med sodelavci je tako za vsako podjetje ključnega pomena. Sodelavci so namreč odličen vir podatkov, saj delo članov ekipe pogosto poznajo z drugih zornih kotov, včasih celo boljše od  vodje.

Nova funkcionanost v eHRM omogoča, da vsak zaposleni člane svoje ekipe ali druge sodelavce povpraša o svojem delu ter tako dobi različna mnenja. Na primer:

  • Kako sem se odrezal na zadnjem prodajnem sestanku?
  • Kako ocenjuješ moje zadnjo predstavitev na kick-off sestanku?
  • Katere stvari lahko še izboljšam pri svojem vodenju naše ekipe?

V naslednjem koraku iz seznama sodelavcev izbere tiste posameznike, od katerih želi pridobiti odgovore. Ti so nato preko opozoril obveščeni o novi nalogi. Odgovori sodelavcev so po izpolnitvi v eHRM zbrani na enem mestu ter tako na voljo tudi za poznejši ogled in analizo

Z mnenjem o izvedbi posameznih nalog lahko zaposleni izvejo za področja, ki jih bi bilo potrebno v prihodnje še izboljšati, ali konkretne predloge za izboljšave določene aktivnosti. Kot taka redna povratna informacija predstavlja priložnost za samooceno in razvoj veščin. Gre za najbolj hiter in učinkovit način učenja, saj se zaposleni s kakovostno povratno informacijo sproti izpopolnjujejo na konkretnih primerih.