Učinkovito delo s kadri v vsakem podjetju zahteva različne deležnike – od kadrovskih strokovnjakov, vodij ekip in nenazadnje do vodstva podjetij. Peta različica eHRM odslej omogoča, da si vodstvo, vodje posameznih ekip in kadrovski strokovnjaki iz ažurnih kadrovskih podatkov s personaliziranimi poročili poljubno ustvarjajo lastne vpoglede. Na tak način imajo v vsakem trenutku vpogled v ažurne informacije, ki so zanj pomembne in na način, ki jim kar najbolj odgovarja.

Kadrovska služba lahko pripravlja namenska poročila za vse vodje, v katerem pa so prikazani le podatki njegove ekipe. Z enim poročilom se tako lahko v podjetju pokrije poljubno število oddelčnih poročil. Enotna poročila med drugim omogočajo poenoteno pripravo na sestanke.

Kako lahko izkoristite prilagodljiva poročila?

eHRM z različnimi poročili omogoča pregled nad intelektualnim kapitalom podjetja. Vsak vodja ima ažuren vpogled v izobraževanja svoje ekipe – katere vsebine in kakšna je bila pri tem investicija podjetja – kadrovska funkcija in vodstvo pa na nivoju celotnega podjetja. Odgovorni v podjetju lahko pregledujejo informacije o uporabi novo pridobljenega znanja na delovnem mestu, s čimer lahko boljše ocenijo učinke izobraževanja.

Kakšno je stanje podjetja na poti do cilja? S prilagodljivimi poročili imate lahko pregled nad cilji sodelavcev v izbranem obdobju in njihovim doseganjem za hiter vpogled, koga je potrebno pohvaliti in koga spodbuditi oz. preveriti, ali je potrebna pomoč.

Pri pripravi na nov projekt ima vodja vpogled v informacije o potencialnih članih ekipe. Z različnimi poročili si lahko pripravi pregled nad znanji, certifikati, izobrazbo in kvalifikacijami sodelavcev za boljšo oceno, kdo od njih je primeren za delo na novem projektu.