Ker je uspešnost in zadovoljstvo strank ter njihovih zaposlenih eden od ključnih naših ciljev, želimo spodbujati medsebojno izmenjavo dobrih praks in proporočil. Na novembrskem virtualnem srečanju eHRM strank je Nataša Dremelj, vodja programa HRM, razkrila sveže novosti rešitve eHRM, udeleženci pa so delili svoje mnenje glede predstavljenega.

Drugi del virtualnega druženja smo namenili izmenjavi HR izkušenj. Ena od strank je predstavila svoj proces razvojnih pogovorov s pomočjo eHRM − na kakšen način so se lotili uvajanja modula, kakšna je njihova dosedanja izkušnja in katera priporočila imajo za druge udeležence. Novembrsko srečanje smo zaključili z željo, da se na prihodnjem srečamo v živo.