Negujte kulturo stalnega izobraževanja zaposlenih in z usposobljeno ekipo izboljšajte agilnost podjetja na trgu. Ob tem se je potrebno zavedati, da ni vsako izobraževanje ustrezno. Znotraj podjetja je zato potrebno sočasno preverjati učinke, ki jih ima posamezno izobraževanje. eHRM omogoča, da zaposlenim neposredno po izobraževanju pošljete anketni vprašalnik in pridobite povratno informacijo o zadovoljstvu z izvedbo. S pomočjo odgovorov zaposlenih imate stalen vpogled v njihovo zadovoljstvo s posameznim usposabljanjem.

Imejte vpogled v uporabnost

Sočasno lahko pregledujete informacije o uporabi novo pridobljenega znanja na delovnem mestu, s čimer lahko boljše ocenite učinek investicije. Čez tri mesece po izobraževanju namreč lahko sodelavce s pomočjo funkcionalnosti eHRM prosite za povratno informacijo o dejanski uporabi novo pridobljenih informacij pri vsakodnevnem delu. Na tak način imate pregled nad kakovostjo in uporabnostjo izobraževanj, ki jih obiskujejo vaši sodelavci. Vsebino vprašalnih obrazcev si lahko samostojno prilagajate.

Po izvedenih izobraževanjih lahko s pomočjo anketnih vprašalnikov analizirate vsa izvedena izobraževanja in na podlagi rezultatov oblikujete učinkovitejšo strategijo izobraževanj za naslednje obdobje. Sočasno lahko na podlagi povratnih informacij sodelavcev pripravite še bolj uspešen letni načrt izobraževanj podjetja.