Modul podpira proces uvedbe novo zaposlenega v podjetje ali na izbrano delovno mesto. S hitrejšim ter učinkovitejšim procesom pridobivanja novih znanj in veščin posamezniku zagotavljate pozitivno izkušnjo, ki pozitivno vpliva na njegovo zavzetost, produktivnost in pripadnost. S pregledom nad izvajanjem aktivnosti uvajanja, zadovoljstvom novega sodelavca s uvajalnim procesom in dolžino sodelovanja sodelavca s podjetjem se lahko osredotočite na prakse, ki zagotavljajo pozitiven vpliv na nadaljnjo sodelovanje in zavzetost.

Proces vključuje korake in deležnike, potrebne za uspešno uvedbo sodelavca v delovno okolje (npr. predstavitev pravilnikov, prevzem delovnih sredstev in zaščitne opreme, oblikovanje mentorskega programa, izobraževanja ipd.). Podpira vzporedne ali zaporedne naloge novega sodelavca in ostalih sodelavcev (vodja, mentor, kadrovska služba ipd.), o katerih so sproti obveščeni in opominjani glede na opredeljene roke za izvedbo aktivnosti.

Podprt je tudi proces sodelavca pri izstopu iz organizacije (angl. off-boarding) ali menjavi delovnega mesta (angl. cross-boarding).