S kadrovsko evidenco imate v vsakem trenutku na voljo vse pomembne kadrovske podatke, njihovo zgodovino in sled sprememb. Omogoča vam upravljanje življenjskega cikla osebe v organizaciji in celovito izvajanje procesov – od sklenitve sodelovanja, uvajanja, sprememb, do končne prekinitve sodelovanja. Poleg zaposlenih lahko spremljate tudi druge zunanje sodelavce, s katerimi je podjetje v poslovnem odnosu (študenti, pogodbeniki ali najeti delavci).

Modul podpira osnovne kadrovske procese (zaposlitve posameznika, beleženje osnovnih podatkov, izobrazbe, kvalifikacij, podatkov družinskih članov, razporeditve na delovno mesto in umestitev v organizacijsko strukturo). Prav tako lahko z modulom pripravljate pogodbe o zaposlitvi, izpisujete obrazce in druge dokumente, spremljate spremembe informacij o zaposlenih in izvajate prekinitve delovnega razmerja. Z upravljanjem podatkov na enem mestu vam modul omogoča poenostavitev in pospešitev administrativnih nalog.

Postavite si in vzdržujete organizacijsko strukturo s poljubnim številom nivojev hierarhije. Organizacijske enote lahko na novo odprete ali ukinjate. Strukturo preverite za katerikoli datum v preteklosti in načrtujete bodočo organizacijo. V organizacijsko strukturo lahko umeščate delovna mesta in na zaposlene razporejate delovna mesta. Premike delavcev med delovnimi mesti lahko beležite in povezujete z novimi razporeditvami znotraj organizacije. Prav tako s kadrovsko evidenco vzdržujete sistemizacijo z vsemi obveznimi in za vas pomembnimi podatki o delovnih mestih (šifra, naziv, opis nalog, potrebne delovne izkušnje ipd.).

Izračunate lahko količino letnega dopusta in pripravite z njimi povezana obvestila. Z modulom prav tako celovito upravljate odsotnosti – od napovedi in potrjevanja dopusta do beleženja in načrtovanja odsotnosti.