Organizacije, ki negujejo kulturo stalnega učenja, so uspešnejše od svojih konkurentov. Modul je namenjen načrtovanju, upravljanju, organiziranju in spremljanju izobraževanj zaposlenih. Upravljate lahko različne tipe izobraževanj: zunanja in notranja, izobraževanja v učilnicah ali spletna izobraževanja. Povežete jih lahko z želenimi kompetencami in opredelite primernost izobraževanja za posamezno delovno mesto.

Modul vam omogoča sistematično razvijanje posameznikov in celotnega podjetja, vi pa imate pregled nad časom in sredstvi, vloženimi v izobraževanja. Sočasno lahko pregledujete informacije o uporabi novo pridobljenega znanja na delovnem mestu, s čimer lahko boljše ocenite učinek investicije. Z različnimi poročili imate pregled nad intelektualnim kapitalom podjetja.

Z modulom lahko ustvarite katalog izobraževanj, načrtujete posamezna izobraževanja in spremljate izpolnjevanje načrta ter povezujete izobraževanja z želenimi kompetencami. Prav tako lahko oddajate zahtevke za udeležbo, sprejemate prijave na izobraževanje, potrjujete zahtevke in udeležbe (t.i. booking) in spremljate prisotnost. Sodelavce lahko obvestite o načrtovanem izobraževanju ali pa jih nanj napotite.

Po izvedenih izobraževanjih lahko s pomočjo anketnih vprašalnikov analizirate posamezna izobraževanja, vsebino vprašalnih obrazcev pa si lahko samostojno prilagajate. Na podlagi rezultatov oblikujete strategijo izobraževanj za naslednje obdobje.