eHRM omogoča enostavno pošiljanje dokumentov, kot so na primer pogodbe o zaposlitvi in aneksi, v elektronski podpis. Podpisniki so o prejetem dokumentu v podpis obveščeni preko elektronske pošte, sam podpis pa izvedejo s klikom na gumb. To lahko storijo kjerkoli in kadarkoli, podpisani izvod pa prejmejo na elektronski naslov.

Podpisovanje dokumentov v eHRM je podprto z več tipi digitalnih podpisov, med drugim s kvalificiranim elektronski žigom znotraj storitve ali kvalificiranim digitalnim potrdilom uporabnika. Kot novost je bil dodan podpis z elektronsko osebno izkaznico, ki že vsebuje ustrezno potrdilo. S tem je sam postopek podpisovanja poenostavljen in za uporabnike še bolj prijazen.

Poleg enostavnega in hitrega podpisovanja dokumentov funkcionalnost Elektronski podpis nudi celovit pregled nad dokumenti na enem mestu — podatke o njihovem statusu (podpisani ali nepodpisani), podpisnikih in datumu podpisa. Poskrbljeno je tudi za zakonsko zahtevano varnost in z izločitvijo papirja podprto trajnostno poslovanje.