Kultura pogoste povratne informacije in prepoznavanja prednosti posameznikov je ključnega pomena za vsako organizacijo, ki se želi razvijati v spreminjajočem se okolju. eHRM v modulu Kultura tako združuje povratne informacije sodelavcev (Peer to peer feedback) in pohvalnice (Kudos).

Povratna informacija 

Redna in hitro pridobljena povratna informacija med sodelavci je za vsako podjetje ključnega pomena. Sodelavci so namreč odličen vir podatkov, saj delo članov ekipe pogosto poznajo z drugih zornih kotov, včasih celo boljše in drugače od vodje.

Funkcionalnost v eHRM omogoča, da vsak zaposleni člane svoje ekipe ali druge sodelavce povpraša o svojem delu ter tako dobi različna mnenja. Na primer:

  • Kako sem se odrezal na zadnjem prodajnem sestanku?
  • Kako ocenjuješ mojo zadnjo predstavitev na kick-off sestanku?
  • Katere stvari lahko še izboljšam pri svojem vodenju naše ekipe?

Z mnenjem o izvedbi posameznih nalog lahko zaposleni izvejo za področja, na katerih so prepoznani kot dobri oz. uspešni, ter področja, ki jih lahko izboljšujejo. Kot taka redna povratna informacija predstavlja priložnost za samooceno in razvoj veščin. Gre za najbolj hiter in učinkovit način učenja, saj se zaposleni s kakovostno povratno informacijo sproti izpopolnjujejo na konkretnih primerih.

Pohvalnice

Prepoznavanje prednosti posameznika je ključnega pomena za vsako organizacijo, ki se želi hitro razvijati v spreminjajočem se okolju. Pri tem je nepogrešljiva redna in hitro pridobljena povratna informacija o prednostih in želenih vedenjih med sodelavci. S pohvalnicami se vsak posameznik zaveda, katere so njegove močne točke in prednosti, s čimer jih lahko nadaljnje izkorišča pri svojem delu. Na takšen način se v podjetju goji kultura pozitivne povratne informacije in učeče se organizacije.

Funkcionalnost v eHRM omogoča, da vsak zaposleni člane svoje ekipe ali druge sodelavce pohvali glede opravljenega dela, odnosa do dela, izjemnih dosežkov ipd. Pohvalnice imajo že vnaprej definirano vsebino (Hvala, Odlično, Cenim to, Zakon, Bravo, Vrhunsko), vsako podjetje pa si jo lahko prilagodi svoji kulturi (npr. vrednote podjetja) ali specifičnim željam.