V mentorskem programu Agitavit UP skozi povezovanje sodelavcev in deljenje znanja podpiramo našo kulturo in krepimo vrednote (kot so sodelovanje, znanje in kakovost pri delu). Za cilj si zadaja kontinuirano rast, učenje ter napredovanje Agitavitovk in Agitavitovcev po kariernih poteh. Kot pozitivne učinke smo zaznali predvsem kroženje tihega (tacitnega) znanja, povečevanje sodelovanja med različnimi ekipami, kontinuirano in organsko grajenje nasledstev, povečevanje nivoja ustvarjalnosti ter dolgoročne pozitivne učinke na klimo in kulturo (povečevanje sodelovanja, zaupanja, spodbujanje in opolnomočenje vsakega posameznika v Agitavitu).

V prvi sezoni smo dobili 21 novih mentorjev, ki so se udeležili tridnevnega treninga za mentorje. S svojim znanjem in veščinami pokrivajo celovit spekter splošnih in specifičnih kompetenc (od komunikacije, coachinga, vodenja projektov do tehničnih znanj, kot so .NET, Angular, React). Na izzivih je delalo 17 mentorskih parov, ki so imeli zastavljene cilje na sedmih različnih področjih (od agilnega HR, pisanja marketinških besedil do Scrum metodologije in razvoja programske opreme).

Uspešna izvedba prve sezone je bila odlična popotnica za organizacijo druge, ki smo jo začeli novembra 2021. Pred tem smo zbrali naše »lessons learned«, iz katerih smo nato načrtovali izboljšave za drugo sezono.

1) Digitalizacija je pomembna, a mora biti prilagodljiva

Mentorski proces smo podprli z digitalnimi orodji, kot so digitalni mentorski dnevnik (v eHRM) in Teams kanali za shranjevanje dokumentacije mentorskega para. Na tak način ima mentorski par vpogled v napredek pri doseganju zastavljenih ciljev, delo in vložen trud pa ohranja svojo sled in se jo lahko uporabi na naknadne korake.

Po prvi sezoni smo ugotovili, da imajo pari glede digitalne podpore različne potrebe: enim zadostuje mentorski dnevnik, spet drugi pa bodo temu dodali še druga orodja, ki jih imajo na voljo. Omogočiti jim moramo različne možnosti, sami pa se nato odločijo za kombinacijo, ki jim najbolj ustreza.

2) Proaktivnosti mentoriranca kot ključ

Oblikovani mentorski program sloni na proaktivnosti menotriranca. Verjamemo, da je dodana vrednost v tem, da mora ta vložiti svoj čas. Brez tega namreč pri razvoju kompetenc ne gre. Posameznik mora imeti motivacijo, drugače bo mentorski program kaj hitro zvodenel. Pomembno vlogo ima pri tem tudi vodja mentoriranca, ki ga spodbuja k aktivnemu delu.

3) Realni primeri kot vodilo

Pri oblikovanju programa smo bili postavljeni pred dilemo, kako bodo udeleženci poleg delovnih nalog našli čas za izvajanje mentorskih aktivnosti. Ugotovili smo, da je koristno, da mentoriranec kar se da hitro začne delati na realnih primerih, ki jih lahko uporabi pri svojem delu. Na tak način se mentorstvo pripne delu. Če se to ne da, je pomembna dobro zastavljena metodologija, kot na primer simulacije in igre vlog. Mentoriranec tako lahko pridobiva konkretno povratno informacijo.

4) Ponovnega načrtovanja ciljev se ni treba bati

Ker je bilo veliko mentorjev in mentorirancev v tej vlogi prvič, je bilo pri postavljanju zastavljenih ciljev veliko nepoznavanja in negotovosti. Že na prvi uskladitvi, ki je bila dva meseca po začetku Agitavit UP, smo ugotovili, da so nekateri zastavljeni cilji preobširni ali nejasni. Parom smo jasno komunicirali, da lahko cilje, ki so si jih zastavili na prvem srečanju, tudi predrugačijo ali zapišejo na novo. Na tak način mentorski par ne izgubi motivacije za delo.

5) Ključna vloga lastnika procesa

Večina mentorjev in mentorirancev je bila v to vlogo postavljena prvič. Kot pozitivno smo označili vlogo lastnika procesa (v našem primeru HR), ki je z mentorskim parom delal »check-in« 1:1. Na srečanju smo se pogovorili o njihovih dilemah. Velikokrat se jim je izziv, na katerega so naleteli, zdel nepomemben, je pa zelo vplival na njihovo motivacijo in izvedbo. Bistvenega pomena je tako, da se jih reši čim prej.

Pri mentorskem programu je ključnega pomena to, da stalno sprašujemo, kaj lahko še izboljšamo. Pri tem so nam v pomoč mentorski pari, ki z nami delijo svojo izkušnjo: kaj je in kaj ni funkcioniralo, kaj so pogrešali in kaj še lahko nadgradimo. Verjamemo, da dlje kot bo mentorstvo Agitavit UP živelo, bolj izkušene mentorje in mentorirance bomo imeli, s čimer se bo tudi stalno razvijal naš mentorski proces.