Prepoznavanje prednosti posameznika je ključnega pomena za vsako organizacijo, ki se želi hitro razvijati v spreminjajočem se okolju. Pri tem je nepogrešljiva redna in hitro pridobljena povratna informacija o prednostih in želenih vedenjih med sodelavci. S kudosi se vsak posameznik zaveda, katere so njegove močne točke in prednosti, s čimer jih lahko nadaljnje izkorišča pri svojem delu. Na takšen način se v podjetju goji kultura pozitivne povratne informacije in učeče se organizacije.    

Nova funkcionalnost v eHRM omogoča, da vsak zaposleni člane svoje ekipe ali druge sodelavce pohvali glede opravljenega dela, odnosa do dela, izjemnih dosežkov ipd. Kudosi imajo že vnaprej definirano vsebino (Hvala, Odlično, Cenim to, Zakon, Bravo, Vrhunsko), vsako podjetje pa si jo lahko prilagodi svoji kulturi (npr. vrednote podjetja) ali specifičnim željam.  

Kako deluje? 

Na vstopni strani rešitve eHRM hitro dostopate do gradnika z zbranimi kudosi. Po izbiri se vam odpre okno, v katerem:

  1. Določite sodelavca, ki ga želite pohvaliti (polje Sodelavec). 
  2. Izberete vrsto kudosa (določite želeno ikono).  
  3. Opišete vedenje ali dosežek, za katerega ste sodelavcu dodali izbrani kudos. 

Ob oddaji je sodelavec preko elektronske pošte obveščen o prejemu novega kudosa. Vsak zaposleni ima vse svoje kudose v eHRM zbrane v enem pogledu, kar mu omogoča preglednost preteklih informacij. Prav tako se lahko podjetje odloči, da so kudosi zaposlenih vidni prav vsem v podjetju