Vodje ekip in kadrovski strokovnjaki imajo z uporabo eHRM na vstopni strani dostopno personalizirano nadzorno ploščo (angl. Dashboard), s pomočjo katere si lahko pripravijo poljubne analitične vpoglede v zbrane podatke – brez potrebe po ustvarjanju posebnih poročil. Na takšen način imajo v vsakem trenutku na voljo vpogled v napredek zaposlenih, ekip in podjetja. Ažurni vpogledi jim omogočajo pravočasno odkrivanje trendov ter sprejemanje pravočasnih in učinkovitih poslovnih odločitev. 

Z grafičnim prikazom ključnih kazalnikov imajo odgovorni v vsakem trenutku pregled uspešnosti glede na zastavljene cilje ali poslovne procese. Prikažejo si lahko stanje izobraževanja sodelavcev po kvartalih, doseganje zastavljenih ciljev ali povprečne plače po posameznih delovnih mestih.

Vabljeni k ogledu kratkega videoposnetka o delu s podatki na nadzorni plošči eHRM: