Izberite pomembne parametre (npr. doseganje ciljev, utež cilja, leta zaposlitve v podjetju, višina plače ipd.) in jih povežite v logiko izračuna predvidene nagrade. Z modulom omogočite različnim deležnikom – vodjem, zaposlenim, kadrovikom – na enem mestu pregled nad informacijami nagrajevanja. Z informiranjem zaposlenih krepite zavedanja o povezavi med uspešnostjo in nagrajevanjem ter jih motivirate za uspešno delo.

Prav tako lahko določite višino proračuna posamezne organizacijske enote ali organizacije in spremljate njegovo porabo v realnem času. Z modulom imate vpogled v zgodovino potrjenih nagrad, kar vam omogoča boljše poslovno odločanje.