Z modulom pripravite razpis za prosto delovno mesto na osnovi zahtevanih in želenih kompetenc za zasedbo delovnega mesta. V njem shranite podatke o kandidatih in njihove povezave z razpisi oziroma zgodovino prijav. Omogoča vam izvedbo večstopenjskega procesa izbire in proces odobravanja izbranih kandidatov.

V sklopu modula pripravite predloge za obveščanje in izpis dokumentov (tudi masovno) – vabila na pogovor, predlog pogodbe o zaposlitvi, sporočila o izbiri oziroma ne izbiri kandidata – s čimer pospešite proces kadrovanja. Vsebina predlog je prilagojena potrebam vašega podjetja.

Prav tako imate z modulom pregled nad hitrostjo in uspešnostjo kadrovanja iz različnih virov (oglaševanje, interno kadrovanje, sejemski nastopi ipd.), na podlagi katerega lahko nato pripravite bolj uspešno strategijo kadrovanja ter tako optimizirate procese.