Učinkovita podpora pri osebni in karierni rasti zahteva nenehno spremljanje ter načrtovanje razvoja sodelavcev. Da bi lahko to izvajali čim bolj celovito so v WEILER Abrasives d.o.o. nadgradili kvartalne pogovore z eHRM, natančneje modulom Upravljanje z uspešnostjo.

Uvedbe nove digitalne podpore in sprememb pri izvedbi kvartalnih pogovorov so se lotili sistematično. Pri tem so si pomagali z modelom uvajanja sprememb ADKAR. Premišljena komunikacija je prispevala k hitrejši in boljši sprejetosti vseh novosti.

Pokukajte v študijo primera WEILER Abrasives: v uvajanje sprememb s fokusom na zaposlene in preverite, kako so celovito digitalizirali kvartalne pogovore ter uspešno pripravili sodelavce na spremembe.