Lansko leto je zamajalo številna podjetja, poslovne modele, prioritete in načrte. Zaenkrat nič ne kaže na to, da nas v kratkem čakata stabilizacija razmer ali vračanje v staro normalo. Tudi letošnje leto bodo zaznamovalo spreminjanje, naš način dela pa bodo še naprej oblikovali pojavi hibridnih delovnih okolij, dela od doma, digitalne komunikacije in drugih.

Pri iskanju odgovorov na vprašanje, kakšno delovno okolje in HR prakse zahteva spreminjajoči se svet, so svoj pogled delile gostujoče HR strokovnjakinje. V tematiko nas je s svojimi izkušnjami uvedla strateška svetovalka na področju HRM Tamara Valenčič, svoje dobre prakse pa so predstavila podjetja BankartWeiler Abrasives in Agitavit Solutions.