Podjetja se vedno bolj zavzemajo za vključevanje povratne informacije v organizacijsko kulturo, saj ta zagotavlja večjo zavzetost sodelavcev. V prvi vrsti je vodjem potrebno zagotoviti potrebno znanje ter veščine podajanja informacij.

V videoposnetku boste spoznali aktivnosti, s katerimi so v EKWB nadgradili dvosmerno komunikacijo in s tem povečali zavzetost. Njihov glavni cilj je bil izobraziti vodje. Med drugim so uvedli tudi nekaj novih načinov dela za transparentno komunikacijo.

Na dogodku Povratna informacija − ključna vez med podjetjem in zaposlenimi je izkušnje, kako so se spoprijeli z vpeljavo hitrejše komunikacije med zaposlenimi, delila Head of office Vera Nunič.