Želeli smo namreč izboljšati načrtovanje izobraževanj ter še bolj spodbuditi deljenje novih znanj med sodelavci. Oblikovali smo shemo procesa, ki jo sestavljajo trije ključni koraki − zaznavanje potreb, odobritev ali zavrnitev zahtevka ter aktivnosti po izvedenem izobraževanju.

Novosti procesa je na dogodku je na dogodku Raznolikost procesa izobraževanj v treh podjetjih predstavila HR Business Partner Maruška Ozimek.