Kako motivirati zaposlene v današnjem poslovnem okolju?

Izvedeli boste:
  • zakaj motiviranosti zaposlenih ni mogoče povečati zgolj z boljšim plačilom,
  • kdo mora sprejeti odgovornost za spremembe v podjetju,
  • kako voditi komunikacijo z zaposlenimi.

Uresničevanje strateških ciljev podjetja je danes v veliki meri odvisno od vključenosti zaposlenih.

Vodstva morajo zato odkriti načine, kako zaposlenim pomagati do večje učinkovitosti in ohranjati njihovo motiviranost pri delu. V nasprotnem lahko tvegajo porast negativne klime v podjetju, ki škoduje produktivnosti, s tem pa tudi poslovni uspešnosti.

Prenesite dokument in preverite, kako motivirati zaposlene v današnjem poslovnem okolju.