Učinkovita in transparentna interna komunikacija prispeva k zavzetosti, zvestobi in zadovoljstvu, posledično pa tudi k uspehu podjetja. Vendar na uspešen pretok informacij do sodelavcev vpliva več faktorjev, med drugim tudi njihovo področje in lokacija dela ter pričakovanja, želje, potrebe.

Udeleženci dogodka so med drugim izvedeli, kako ugotoviti potrebe zaposlenih po komunikaciji s podjetjem in jo ustrezno prilagoditi ter na kakšen način poskrbeti, da bodo sporočila prejeli vsi sodelavci. Svoja znanja in izkušnje so delili Evelin Rečnik, strokovna sodelavka za interno komuniciranje v Unior d.d., Matic Moličnik, vodja HR v podjetju Kamino d.o.o. in Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja v Petrol d.d.

Vzeli smo si čas tudi za izmenjavo predlogov in dobrih praks. Interaktivno izkustveno delavnico je vodila vodstvena trenerka, agilna coachinja in ustanoviteljica Edutrain.me Daniela Bervar Kotolenko.