The culture code: the secrets of higly successful groups

Avtor: Daniel Coyle

Od česa je odvisna dobra kultura? Kako jo zgraditi ali okrepiti v svoji skupini? V knjigi The Culture Code avtor raziskuje najbolj uspešne organizacije na svetu in razkriva, kaj je tisto, zaradi česar tako dobro delujejo. Razkriva proces izgradnje kulture z opredelitvijo treh ključnih spretnosti, ki ustvarjajo kohezijo in sodelovanje, ter pojasnjuje, kako se različne skupine naučijo delovati z enim samim umom. Ne glede na velikost vaše skupine ali cilja vas lahko knjiga nauči načel kulturne kemije, ki posameznike preoblikujejo v skupine za doseganje neverjetnih stvari.

Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team

Avtor: Jurgen Appelo

Delo in zabava nista nasprotujoča si pojma. Nasprotno. Avtor trdi, da sta dve strani istega kovanca. Praktični priročnik Managing for Happiness ponuja popoln nabor iger, inovativna orodja in preproste prakse za učinkovitejše upravljanje. Bralcem nudi praktične smernice za opolnomočenje sodelavcev in navduševanje strank. Takoj jih lahko uporabite za motiviranje različnih ekip, spreminjanje kulture, povečanje produktivnosti in spodbujanje inovacij med vsemi sodelavci.

Unleashing the Power of Diversity: How to Open Minds for Good

Avtor: Bjørn Z. Ekelund

Knjiga ponuja jasno orodje za vzpostavljanje skupnega jezika med skupinami in organizacijami, ki krepi pozitivno identiteto, gradi zaupanje med ljudmi in procesi, podpira inovacije in pomaga, da raznolikost postane trajnostna. Avtor v knjigi predstavlja jasen, postopen pristop h komunikaciji z ljudmi, ki imajo različne miselnosti, perspektive in kulturno ozadje. Program, imenovan Ledolomilka raznolikosti, uči, kako odpraviti ovire, in ponuja nov način za dojemanje raznolikosti prek različnih meja.

Agile People: A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees)

Avtor: Pia-Maria Thoren

Kultura podjetij, globalna miselnost in prioritete zaposlenih se spreminjajo, zaradi česar se morajo spreminjati tudi managerski in kadrovski oddelki. V knjigi avtorica opisuje, kako lahko managerji, kadrovski strokovnjaki, odločevalci in zaposleni sprejmejo fleksibilno, fluidno in v stranko osredotočeno miselnost sodobnih tehnoloških podjetij za navdihovanje sodelavcev in krepitev svoje organizacije. Priročnik pojasnjuje tako teorijo kot tudi praktične uvedbe agilnih metod.

Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

Avtor: Laszlo Bock

Knjiga ponazarja, kako doseči ravnovesje med ustvarjalnostjo in strukturo, ki vodi k merljivemu uspehu tako kakovosti življenja kot tudi tržnega deleža. Na podlagi vedenjske ekonomije in človeške psihologije avtor navaja primere iz različnih industrij. Prav tako razkriva, zakaj Google pogosto navajajo kot eno najboljših delovnih okolij, in opisuje načela, ki jih je preprosto uporabiti. Knjiga je primerna za vse tiste, ki želite zgraditi boljše podjetje – od znotraj in ne od zgoraj.