Hitri vodič:

Kako začeti s preobrazbo kadrovske funkcije v podjetju?

Tako kot se spreminja sodobno poslovanje, se spreminja tudi vloga kadrovske funkcije. Ta se mora danes neposredno vključiti v strateške načrte podjetja kot svetovalec, mentor in strateg. Samo tako bodo podjetja lahko pripravljena na poslovne izzive, ki jih prinaša prihodnost.

Dokument med drugim razloži:

  • zakaj mora kadrovska funkcija prevzeti vidnejšo vlogo v podjetju,
  • katere so tiste naloge, ki jih mora sodobni kadrovik opravljati v podjetju,
  • kaj vse je v današnjem poslovnem okolju odvisno od skrbi za zaposlene.

Prenesite dokument in preverite, kako lahko pričnete s preobrazbo kadrovske funkcije v vašem podjetju.

Pošljite mi brezplačni hitri vodič